Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Biển Vestal

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Biển Vestal với tên giao dịch VESTAL SHIPPING SERVICES COMPANY LIMITED, tên tiếng anh Vestal Shipping Services Co.,Ltd và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Biển Vestal, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Phan Thị Thơ với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Lầu 4, 24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Lầu 4, 24 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-08-23
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Biển Vestal

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Biển Vestal

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ đóng gói