Công Ty TNHH Deow Vietnam

Công Ty TNHH Deow Vietnam với tên giao dịch DEOW VIETNAM CO., LTD, tên tiếng anh Deow Vietnam Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Deow Vietnam, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Vũ Tất Minh Uy . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2016-09-28
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Deow Vietnam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Deow Vietnam

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục