Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Song Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Song Nam với tên giao dịch SONG NAM REAL ESTATE CO., LTD, tên tiếng anh Song Nam Real Estate Development Investment Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Song Nam, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 100.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Hoài Nam . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: A3-05.16, Tầng 5, Khu 1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: A3-05.16, Tầng 5, Khu 1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-10-11
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Song Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Song Nam