Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Du Học True Dreams

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Du Học True Dreams, tên tiếng anh True Dreams Training and Consulting Overseas Study Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Du Học True Dreams, Đã hoạt động hơn 5 năm trong ngành kinh tế Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Dương Bội Ngọc với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 1/2 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 1/2 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh:
Hoạt động từ: 2016-07-04
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Du Học True Dreams

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Du Học True Dreams

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch