Công Ty TNHH Bất Động Sản Vạn Đức

Công Ty TNHH Bất Động Sản Vạn Đức với tên giao dịch VAN DUC REAL ESTATE CO., LTD, tên tiếng anh Van Duc Real Estate Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bất Động Sản Vạn Đức, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Thị Quốc Thảo . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 27/1 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 27/1 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-08-29

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bất Động Sản Vạn Đức

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Bất Động Sản Vạn Đức

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu