Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Vật Liệu Y Nha Khoa Sd

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 53/34/75 Bình Lợi, Phường 13, , TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2019-02-13

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Vật Liệu Y Nha Khoa Sd

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Vật Liệu Y Nha Khoa Sd

Ngành kinh tế đang hoạt động

Thông tin hồ sơ

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Vật Liệu Y Nha Khoa Sd với tên giao dịch SD DEM, tên tiếng anh Sd Dental Equipment Material Joint Stock Company, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 53/34/75 Bình Lợi, Phường 13, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế . Với vốn điều lệ 10.000.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Minh Thành .