Công Ty Cổ Phần Real Stake Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Real Stake Việt Nam với tên giao dịch VIETNAM REAL STAKE JOINT STOCK COMPANY, tên tiếng anh Real Stake., JSC và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Real Stake Việt Nam, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Lâm Minh . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 25 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 25 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-05-18
Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Real Stake Việt Nam

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Real Stake Việt Nam