Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Primebook

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Primebook với tên giao dịch PRIMEBOOK INTERNATIONAL CORP, tên tiếng anh Primebook International Corporation và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Primebook, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đỗ Hữu Lộc với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2017-11-30
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Primebook

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Primebook

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Lập trình máy vi tính
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng); trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Dịch vụ liên quan đến in