Công Ty Cổ Phần Mhome

Công Ty Cổ Phần Mhome với tên giao dịch MHOME, tên tiếng anh Mhome Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Mhome, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Trung Dũng . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 29/60/13 Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 29/60/13 Đoàn Thị Điểm, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-08-24
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Mhome

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Mhome

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất