Công Ty Cổ Phần Invest World

Công Ty Cổ Phần Invest World với tên giao dịch INVEST WORLD JSC, tên tiếng anh Invest World Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Invest World, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc: (Ông) Dương Đức Việt với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 28 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 28 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-08-31
Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Invest World

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Invest World

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Xuất bản phần mềm
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Quảng cáo
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Cổng thông tin