Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietgrouphomes

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietgrouphomes với tên giao dịch VIETGROUPHOMES, tên tiếng anh Vietgrouphomes Investment Corporation và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietgrouphomes, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Võ Thành Luân . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-05-03
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietgrouphomes

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vietgrouphomes