Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tổng Hợp Tphcm

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tổng Hợp Tphcm, tên tiếng anh Tphcm General Training Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tổng Hợp Tphcm, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Ngọc Hiếu với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 28B Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 28B Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2018-06-08
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tổng Hợp Tphcm

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tổng Hợp Tphcm

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
  • Giáo dục mầm non
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục