Công Ty Cổ Phần Cirius Power

Công Ty Cổ Phần Cirius Power với tên giao dịch CIRIUS POWER, tên tiếng anh Cirius Power Corporation và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Cirius Power, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 2.000.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Kim Khánh . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Tầng 3, Số 422 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Tầng 3, Số 422 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-05-15
Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Cirius Power

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Cirius Power