Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Big Star Land

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Big Star Land, tên tiếng anh Big Star Land Real Estate Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Big Star Land, Đã hoạt động hơn 7 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Trần Quang Hùng . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 171 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2017-04-28
Chủ tịch hội đồng quản trị:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Hoạt động tư vấn quản lý