Công ty TNHH giấy Việt úc

Công ty TNHH giấy Việt úc, tên tiếng anh giay Viet uc Company Limited và tên đăng ký là Công ty TNHH giấy Việt úc, Đã hoạt động hơn 10 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Dư Thị Thanh Huyền . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Xóm 6, Xã Đông Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Đông Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2014-12-23