Công Ty TNHH Vùng Lợi Nhuận

Công Ty TNHH Vùng Lợi Nhuận với tên giao dịch THE PROFIT ZONE CO., LTD, tên tiếng anh The Profit Zone Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Vùng Lợi Nhuận, Đã hoạt động hơn 6 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 3.800.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Tống Viết Hương với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số nhà 19B ngõ 204 Phủ Thượng Đoạn, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số nhà 19B ngõ 204 Phủ Thượng Đoạn, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2018-09-24
Tổng giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ