Công Ty TNHH S1 Quality Pro

Công Ty TNHH S1 Quality Pro với tên giao dịch S1 Quality Pro Co., Ltd, tên tiếng anh S1 Quality Pro Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH S1 Quality Pro, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Giám đốc: Ô/B. Cao Đức Phương với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thửa đất 57-3, Đường 361, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thửa đất 57-3, Đường 361, Xã Đại Đồng, Huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng, Việt Nam
Hoạt động từ: 2021-01-05
Giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
  • Quảng cáo
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...);
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống