Công Ty TNHH Plastics Century

Công Ty TNHH Plastics Century với tên giao dịch Century Plastics Co.,Ltd, tên tiếng anh Plastics Century Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Plastics Century, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Sản xuất sản phẩm từ plastic. Giám đốc: Ô/B. Liu, Hongwei . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Lô đất L7.7A, L7.8 Khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Lô đất L7.7A, L7.8 Khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Tân Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Hoạt động từ: 2020-03-19
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Plastics Century

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Plastics Century

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu