Công Ty TNHH Bao Bì Bảo An

Công Ty TNHH Bao Bì Bảo An, tên tiếng anh Bao An Packing Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Bao Bì Bảo An, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa. Giám đốc: Ô/B. Phạm Thị Toàn với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 374 Đường 208 Vĩnh Khê, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 374 Đường 208 Vĩnh Khê, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Hoạt động từ: 2020-03-19
Giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  • Sản xuất bao bì bằng gỗ
  • Sản xuất sản phẩm từ plastic
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu