Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Tâm Đan

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Tâm Đan, tên tiếng anh Tam Dan Education Development and Investment Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Tâm Đan, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Nguyễn Đình Hải . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn Hồng Lạc, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn Hồng Lạc, Xã Thạch Châu, Huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Hoạt động từ: 2019-09-20
Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Tâm Đan

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Tâm Đan