Công Ty TNHH Vinasoil Việt Nam

Công Ty TNHH Vinasoil Việt Nam với tên giao dịch Vinasoil Viet Nam, tên tiếng anh Vinasoil VietNam Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Vinasoil Việt Nam, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hữu Tập với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 4A , Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 4A , Đường Hoàng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2020-04-29
Giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
 • Sản xuất giày dép
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu