Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Dịch Vụ Wetek

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Dịch Vụ Wetek với tên giao dịch WETEK TECHNOLOGY, tên tiếng anh Wetek Technology Solution and Service Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Dịch Vụ Wetek, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Huy Công . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 115 Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 115 Thổ Quan, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2019-08-26
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Dịch Vụ Wetek

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Và Dịch Vụ Wetek