Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Stl

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Stl, tên tiếng anh Stl Consulting Services Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Stl, Đã hoạt động hơn 4 năm trong ngành kinh tế Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế. Giám đốc: Ô/B. Nghiêm Duy Thái với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Số 17 ngõ 109 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Số 17 ngõ 109 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2020-04-22
Giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
  • Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu