Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Hải Gia Lâm

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Hải Gia Lâm với tên giao dịch Ngoc Hai Gia Lam ., JSC, tên tiếng anh Ngoc Hai Gia Lam Trading and Produce Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Ngọc Hải Gia Lâm, Đã hoạt động hơn 3 năm trong ngành kinh tế Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Giám đốc: Ô/B. Ngô Xuân Hải với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Thôn 6, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2021-11-02
Giám đốc:

Ngành kinh tế đang hoạt động

 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng nhà không để ở
 • Xây dựng công trình đường sắt
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng công trình khai khoáng
 • Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Sản xuất máy thông dụng khác
 • Sản xuất máy chuyên dụng khác
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch