BAN QUảN Lý BồI THườNG GIảI PHóNG MặT BằNG QUậN BắC Từ LIêM

BAN QUảN Lý BồI THườNG GIảI PHóNG MặT BằNG QUậN BắC Từ LIêM, tên tiếng anh BAN QUaN Ly BoI THuoNG GIaI PHoNG MaT BaNG QUaN BaC Tu LIeM và tên đăng ký là BAN QUảN Lý BồI THườNG GIảI PHóNG MặT BằNG QUậN BắC Từ LIêM, Đã hoạt động hơn 8 năm trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Liên . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Nhà CT6C, KĐT Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Nhà CT6C, KĐT Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2014-04-01
Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ BAN QUảN Lý BồI THườNG GIảI PHóNG MặT BằNG QUậN BắC Từ LIêM

Bản đồ đến địa chỉ BAN QUảN Lý BồI THườNG GIảI PHóNG MặT BằNG QUậN BắC Từ LIêM