Hình của Dịch Thị Thùy Linh

Dịch Thị Thùy Linh

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Tây Linh

Địa chỉ: Số 16, Đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin