Hình của Đặng Phú Khánh

Đặng Phú Khánh

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thương Mại Dệt May Trác Việt

Địa chỉ: 10 Đường 46A, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin