Hình của Cao Hữu Thượng

Cao Hữu Thượng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Bền Vững Xanh Toàn Cầu

Địa chỉ: Số 32 đường 3 tháng 4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: