UNT xã An Xuyên Thành phố Cà Mau

UNT xã An Xuyên Thành phố Cà Mau, tên tiếng anh UNT xa An Xuyen Ca Mau City và tên đăng ký là UNT xã An Xuyên Thành phố Cà Mau, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Xã An Xuyên, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Xã An Xuyên, Xã An Xuyên, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Hoạt động từ: 2012-09-01

Bản đồ đến địa chỉ UNT xã An Xuyên Thành phố Cà Mau

Bản đồ đến địa chỉ UNT xã An Xuyên Thành phố Cà Mau