Đội thuế số 2 phụ trách xã Tạ An Khương

Đội thuế số 2 phụ trách xã Tạ An Khương, tên tiếng anh Doi thue so 2 phu trach xa Ta An Khuong và tên đăng ký là Đội thuế số 2 phụ trách xã Tạ An Khương, Đã hoạt động hơn 9 năm trong ngành kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: Xã Tạ An Khương, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau, Việt Nam.
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: Xã Tạ An Khương, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau, Việt Nam
Hoạt động từ: 2012-09-01

Bản đồ đến địa chỉ Đội thuế số 2 phụ trách xã Tạ An Khương

Bản đồ đến địa chỉ Đội thuế số 2 phụ trách xã Tạ An Khương