Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Giáo Dục Kiến Tạo Tương Lai Bến Tre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Giáo Dục Kiến Tạo Tương Lai Bến Tre với tên giao dịch CTY TNHH 1TV TVGD KTTL BẾN TRE, tên tiếng anh Kien Tao Ben Tre Future Education Consultant Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Giáo Dục Kiến Tạo Tương Lai Bến Tre, có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 300.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Đinh Thị Giang Thanh . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 39A, ấp Phú Hữu, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 39A, ấp Phú Hữu, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, Bến Tre, Việt Nam
Điện thoại:
Hoạt động từ: 2019-09-23

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Giáo Dục Kiến Tạo Tương Lai Bến Tre

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Giáo Dục Kiến Tạo Tương Lai Bến Tre