Viện Hải Dương Học

Mã số thuế doanh nghiệp:
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên tiếng anh:

Ngày bắt đầu hoạt động: 2005-01-01

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Viện Hải Dương Học

Bản đồ đến địa chỉ Viện Hải Dương Học

Ngành kinh tế đang hoạt động

  • Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Thông tin hồ sơ

Viện Hải Dương Học với tên giao dịch Viện Hải Dương Học, tên tiếng anh Vien Hai Duong Hoc, Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam, Điện thoại: có lĩnh vực hoạt động trong ngành kinh tế Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Giám đốc: Ô/B. Võ Sĩ Tuấn .

Các công ty Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế ở Thành phố Nha Trang

Xem nhiều hơn