Hình của Đàm Thị Thảo

Đàm Thị Thảo

Chức vụ: Giám đốc

Nhà riêng: Thôn Đại Phú, Xã Hoà Quang Nam, Huyện Phú Hoà, Phú Yên

Công ty:
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Vận Tải Dương Thảo

Địa chỉ: Thôn Đại Phú, Xã Hoà Quang Nam, , Phú Yên
Điện thoại: